DHI Saç Ekimi

2000’li yılların başında FUT tekniği ile başlayan saç ekimi operasyonlarının ardından, saç köklerinin tek tek toplanmasını sağlayan FUE yöntemiyle dikişsiz ve izsiz saç ekimi dönemi başlamıştır.Daha sonra FUE yöntemi ile birlikte DHI (Direct Hair Implantation) yöntemi gelişmiş ve tercih edilen yöntem olarak 2016 yılından sonra saç ekiminde ayrı bir teknik olarak kabul edilmiştir.

DHI Saç Ekimi

Title:

Description:

DHI Saç Ekimi

DHI yöntemi ‘Tıraşsız Saç Ekimi’ olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi DHI Saç Ekimi yönteminde ekim alanının tıraş edilmeyerek ekim yapılabilme olanağıdır. DHI yöntemi ‘Implanter/Choi’ adı verilen ekim kalemleri sayesinde uygulanmaktadır.

DHI ekiminde donör bölgede küçük bir alan tıraş edilerek alınan greftler (saç kökleri) ekim alanına choi kalemleri ile ekilerek küçük bir alanda yoğun bir görünüm elde edilmesini sağlar. DHI yöntemi genel saç sıklaştırma operasyonlarında, kadın hastalarda ve saçı dökülen bireylerde tercih edilir. FUT ve FUE yöntemlerinden daha farklı aşamalar içeren bir yöntem olarak DHI /CHOI ekiminde kesi olmadığı için köklerin deriye uyum işlemi de daha hızlı gerçekleşir. DHI Saç Ekimi donör bölgeden tek tek toplanan saç kökleri, “choi” ya da ” “implanter” adı verilen özel medikal kalemler aracılığıyla istenilen bölgeye yerleştirilmektedir. DHI kalemleri sayesinde, saç kanal açma işlemi ile saç köklerinin yerleştirme işlemi aynı anda gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Saç köklerinin toplandıktan sonra dış ortamda bekletildiği sürenin kısaltılması, greft sağ kalım oranını arttırmaktadır.

DHI saç ekim yönteminde bu süre minimum düzeydedir. DHI saç ekimi operasyonlarında, lokal anestezi uygulanan donör bölgedeki saç kökleri özel bir cihaz yardımıyla gevşetilir ve gevşetilen saç kökleri tek tek donör bölgeden toplanır. Toplanan greftler, içerisinde bir parça doku ve saç kökünü barındırdığı için küçük bir ayrıştırma işleminden geçirilerek tek tek ekime hazır hale getirilir.

DHI saç ekimi ile yapılan operasyonlarda kanal açma işlemi olmadığı için, hazırlanan saç kökleri tek tek özel “implanter” adı verilen kalem görünümlü medikal cihazlara yerleştirilir ve bekletilmeden ekim başlar. “Implanter” çok ince sivri ancak özel yapısı gereği içine saç kökü yerleştirilebilecek bir uca sahiptir. Implanter medikal kalem ile greftler 40-45 derecelik açılarla kafa derisine yerleştirilir. Bir yandan ekim sürmekte, diğer yandan ayrıştırılan saç kökleri kalemlerin içine yerleştirilmekte olduğu için saç köklerinin bekleme süresi en aza indirilmiştir. Saç köklerinin toplandıktan sonra dış ortamda bekletildiği sürenin kısaltılması, greft sağ kalım oranını arttırmaktadır. DHI saç ekim yönteminde bu süre minimum düzeydedir. DHI kalemi sayesinde en az hasar prensibiyle ekim yapılan saç derisi, hızlı bir iyileşme sürecine girer.

OPERASYON HAZIRLIK

DHI saç ekimi uygulamasında hazırlık aşaması, standart saç ekimi uygulaması ile aynıdır. Doktor ile hasta arasında gerçekleştirilen konsültasyon sonrası hastaya saç analizi ve saç ekimi planlaması gerçekleştirilir. Ardından hastanın, operasyon için uygun olup olmadığının anlaşılması için kan testi yapılır.  Genel sağlık durumu yerinde olan hasta, saçları tıraş edildikten sonra operasyon odasına alınır.

LOKAL ANESTEZİ

DHI Saç ekimi operasyonunda lokal anestezi uygulanmaktadır. Lokal anestezi, yalnızca uygulandığı bölgede etki eden bir anestezi çeşididir. Saç ekiminde lokal anestezinin uygulanması bir anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Lokal anestezinin uygulama süresi yaklaşık 3-4 dakikadır. Bu süreçte işlem yapılacak olan donör alan antiseptik sıvılarla temizlenerek, ince bir enjeksiyon iğnesi aracılığıyla bölgeye anestezik ilaçlar uygulanır.Lokal anestezi uygulaması öncesi hastaya jet injeksiyon(ağrısız lokal cihazı ile) ya da saç ekimi öncesi sedasyon yapılarak lokal anestezi iğnelerinin acısını duyması engellenmiş olur.

GREFTLERİN TOPLANMASI

DHI saç ekimi operasyonunun 2. aşaması greftlerin donör bölgeden toplanmasıdır. Bu aşamada greftlerin toplanabilmesi için FUE yöntemi kullanılır.  Öncelikle hastanın ense bölgesindeki saç kökleri, micromotor cihazı yardımıyla gevşetilir. Micromotor çevresel saç köklerine zarar vermeden, saç folikülünün çıkarılmasını sağlar. Gevşetilen saç folikülleri penset ismindeki bir alet ile tek tek toplanır.

GREFTLERİN HAZIRLANMASI

DHI Saç ekimi uygulamasında greftlerin hazırlanması standart saç ekimi uygulamarından ayrılır. DHI saç ekimi operasyonlarında greftlerin ekim öncesinde implanterların içerisine hassas bir şekilde yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ense bölgesinden toplanarak cam petri kaplara alınan saç kökleri, hemşireler tarafından yavaşça doku parçalarından temizlenir ve penset yardımıyla tutularak tek tek bu kalemler içine yerleştirilir.

DHI saç ekimi için 20-30 bazen 100 choi kalemi (implanter) dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Nakledilecek olan saç kökleriyle doldurulmuş choi kalemlerinden bir kısmı hazır olduğuna saç köklerinin ekilmesi aşamasına geçilir.Implanter kalemler kişiye özel olarak hazırlanır.

GREFTLERİN(SAÇ KÖKLERİNİN) EKİLMESİ

DHI saç ekimi operasyonunda en önemli aşama kanal açma işlemi olmaksızın choi medikal kalemler aracılığı ile saç köklerinin ekilmesi aşamasıdır. Bu aşamada saç ekimi choi kalemlerini planlanan alan üzerine doğru açı ve doğru yönde yerleştirerek yuvayı açar ve hemen sonrasında kalemin üstüne basarak saç köklerinin zarar görmeden yuvanın içerisine yerleşmesi sağlar. Boşalan choi kalemleri hemşireler tarafından nakledilmek istenilen bir diğer saç kökü tarafından doldurulur.

DHI Saç Ekimi Yöntemi Avantajları

 • Saç köklerinin bekleme süreci en aza indirgendiği için saç ekim sırasında ve sonrasında sağkalım oranı arttırılmış olur.
 • DHI Saç ekimi kalemiyle açı ve yön verme kolaylaşmakta ve ekilen saç köklerinin açıları çok daha rahat şekilde belirlenebilmektedir.
 • Var olan saçlara zarar verilmeden, gerekli bölgeye direkt ekim yapma şansı sağlayan DHI saç ekimi, dökülmesi tamamlanmamış kişiler için de artı bir avantaj sağlamaktadır.
 • Ekimde saç kökü genişliğinde delikler açılır, bu sayede operasyon en az hasarla tamamlanır.

DHI Saç Ekimi Yöntemi Dezavantajları

 • DHI Saç ekimi operasyonlarında kullanılan kalemler operasyon maliyetlerini yükseltmektedir.
 • Medikal kalemler nispeten yeni bir teknoloji olduğu kullanın tecrübesi önemlidir.
 • Özenli davranılmadığında implanter’ların doldurulması esnasında saç köklerine zarar verilebilir.

DHI SAÇ EKİMİNDE DOĞALLIK

DHI Saç ekiminde doğallığı etkilen bazı faktörler vardır. Hastanın hayal ettiği gibi bir saç ekimi sonucu alabilmesi için doğallığı etkileyen önemli etmenler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. DHI saç ekiminde doğallık, öncelikle ön çizginin en iyi şekilde hazırlanması ve doğal bir görünüm almasıyla olur.

DHI Saç Ekimi Yönteminde iyileşmiş olan bir diğer nokta ise, saç köklerinin ekim açılarıdır. Saç ekiminde doğallık kavramını temel anlamda etkileyen saç köklerinin ekim açıları, normal saç ekimlerinde kanal açma süresinde belirlenmekteydi. DHI ile saç ekiminde kanal açma aşaması, ekim ile birleştiği için implant medikal kalem saç köklerinin açılarını ve derinliklerini çok daha rahat bir şekilde belirler. Bu da doğal görünümlü saçlara kavuşma süresini hızlandırmaktadır.

Ön Çizginin Planlanması

Ön alın çizgisi planlama süresi, çok göz önünde olduğu için iyi bir DHI saç ekimi sonucunu belirleyen en hassas alandır. DHI saç ekimi tekniği, açıları daha dar verilmesi gereken, daha sık ancak dağınık ekim gerektiren ön alın çizgisinde planlanan ekim şeklinin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Alın bölgesine gelindikçe 20 dereceye kadar inebilecek olan kanal açıları “saç ekim kalemi” ile biraz daha rahat verilebilmektedir.

Donör Bölgenin Kalitesi

DHI Saç ekimi için, iki kulak arasında kalan ense bölgesi olarak kabul edilen saç ekimine donör bölgenin saç köklerinin sağlam ve sık olması tercih edilmektedir.Saç ekimi veya DHI saç ekimi ancak kişinin kendi kıl köklerinden yapılabildiği için seyrek bir ense ve geniş bir saçsız alan beklenen sonucu veremez. Böyle durumlarda ikincil donör alanlarına yönelinmesi gerekir ki bu da doğal görüntüyü olumsuz anlamda etkileyen bir durumdur.DHI saç ekimi için en sık kullanılan donör alan ense bölgesidir. Bunun yanı sıra saç ekiminde çok nadir olsa da donör bölge olarak farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Doktorun tavsiyesi ve önerisiyle, ense bölgesinde yetersiz saç köküne sahip olan kişilerde ikincil donör bölgeler kullanılabilir.

Greftlerin Bekleme Süresi

Operasyon başarısını etkileyen ikinci unsurdur ve DHI Saç Ekimi ile yapılan operasyonlarda önemli avantajlar yakalanmıştır. Saç ekiminde saç kökleri toplandıktan sonra, kanal açılma esnasında 2-3 saat bekletilirler. Her ne kadar bazen özel solüsyonlarda ve özel soğutucularda bekletiliyor olsalar da, doğal koşulları dışında bekledikleri her dakika canlı yapıdaki saç köklerinin hasar görmesine veya sağlıklarını yitirmesine sebep olmaktadır. DHI Saç Ekimi ile yapılan operasyonların en büyük avantajı saç köklerinin toplanma sonrasında bekletilmemesidir.2-3 saatlik bekletilme süresi ortadan kalkmakta ve saç kökleri toplandıktan hemen sonra ekilmektedir. Bu da beklemeden kaynaklı oluşan saç kökü kayıplarını engeller.

Ekilen Greftlerin Korunması

Ekilen saçların baskıya maruz kalması, ekilen saçların bölgesel ölümlerine sebep olur ve bu da saç ekim operasyonunun tamamen başarısız olmasına sebep verir. Burada hassasiyet tamamen hastaya düşmekte ve iyileşme süresi boyunca kendilerini dikkatle korumaları gerekmektedir. DHI Saç Ekimi yöntemi burada direkt bir etkiye sahip olmasa da, kesik veya delikle yapılmayan DHI saç ekimi operasyonlarının çok daha hızlı iyileştiği belirtilmektedir. Saç köklerinin adapte süresi de bir o kadar kısalmaktadır. Dolayısıyla baskıdan korunması gereken akut dönem daha çabuk son bulur.

DHİ (Kalem Tekniği) saç ekimi iyileşme süresi ne kadardır ?

DHİ (Kalem Tekniği) saç ekimi iyileşme sürecine ortalama bir hafta diyebiliriz. Uzmanınızın önerini dikkate alıp, saç ekimi yapılan deriyi gerektiği gibi koruduğunuzda bu süre daha da kısalabilir. 5-6 gün içinde kabuklanan deri dökülür. 15 ve 21. Günler arasında da dökülme yavaşlar ve son bulur. 3. Aydan sonra yeni saçların çıktığı görülür hale gelir.

DHI (Kalem Tekniği) saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

DHI (Kalem Tekniği) saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar elbette vardır. Güneşten korunmak gerekir. Az da olsa ağrı olabilir. Yıkamak için ortalama 3 gün beklenmelidir. Ama çok ince uçlu iğnelerle uygulama yapıldığı için kafa derisinde çok fazla tahribat meydana gelmez. Yara ve kesik izi oluşmaz. Bu nedenle iyileşme süreci çok kısadır. DHI deneyim isteyen bir uygulama şeklidir. DHI uygulaması ile yapılan saç ekimleri; titizlik, özen ve tecrübe istemektedir. Bu sebeple operasyonu gerçekleştirecek hekimin ve ekibin özenle seçilmesi son derece önemlidir. Saç ekimi işleminin sonuçlarının geri döndürülmesi imkansıza yakın olduğundan ilk aşama olan doğru uzmanı seçme konusu hasta açısından büyük önem teşkil etmektedir.

 DHI Saç Ekiminin FUE Tekniğinden Farkları

DHI saç ekimimde saç folikülleri, FUE saç ekimi tekniğinde olduğu gibi mikro motorlar yardımıyla ense kökünden nadiren de olsa sakal ya da göğüsten alınıp saçın döküldüğü ve seyreldiği bölgelere ekilir. DHI Saç Ekimi tekniğinin aşağıda belirtilen farkları bu noktadan sonra başlar:

 • DHI Saç Ekimi yönteminin en önemli farklarından biri saçların tıraş edilmeden saç ekimi yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. FUE yönteminde de tıraşsız saç ekimi yapılır: saç ekimi alanı tıraşlanmaz ancak saç köklerinin alınacağı bölge tıraş edilir.
 • DHI Saç Ekimi, FUE tekniğine göre daha uzun sürüyor.
 • DHI Saç Ekimi operasyonunda saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra 1-2 dakika içinde ekildikleri için, saç köklerinin vücut dışında beklemeleri söz konusu değildir. Bu da saç köklerinin zarar görme ihtimalini çok aza indiriyor.
 • DHI Saç Ekiminde saçların tamamen dökülmediği alanlarda, saç arasına daha kolay ekim yapabilir.
 • DHI Saç Ekiminde özellikle dar alanlarda yapılan saç ekimlerinde daha yoğun saç ekimi yapılabilir.

 

Category
Saç Ekimi

Copyright by Ontede 2020. All rights reserved.Copyright by Ontede 2020. All rights reserved.Sohbet Başlayın
Bize Yazın
Merhabalar
Sercan Aslan Hair Center
Size nasıl yardımcı olabiliriz?